Privacy Policy

Inleiding

Dit privacy-beleidsdocument is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze gebruikers met betrekking tot de producten en/of diensten van Quince Solutions B.V. In dit document wordt beschreven welke gegevens er voor welke doeleinden worden verzameld en verwerkt. Bovendien bevat dit document informatie over ons cookiebeleid.
Door producten en/of diensten van Quince Solutions B.V. te gebruiken en haar privacybeleid te accepteren, gaat u als gebruiker akkoord met de hiernavolgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Quince Solutions B.V. is verantwoordelijk voor het verzamelen, beheer en verwerking van uw persoonsgegevens volgens de daarvoor geldende richtlijnen. Indien er voor de verwerking gebruik gemaakt wordt van een derde partij wordt dit vermeld onder het kopje “Delen van persoonsgegevens met derden”.

WELKE persoonsgegevens verzamelen we WANNEER?

Quince Solutions B.V. verzamelt verschillende gegevens van u die ofwel noodzakelijk ofwel optioneel zijn voor de bedrijfsvoering. Hieronder vindt u een lijst met gegevens die automatisch verzameld worden (zoals bij een bezoek aan onze website) en gegevens die wij alleen met uw toestemming verzamelen. De persoonsgegevens zijn geclassificeerd in vier groepen, i.v.m. de verschillende doeleinden voor het verzamelen en het verwerken hiervan. Zie het kopje “Waarom en hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?” voor verdere uitleg over deze categorieën.

1. Om producten en diensten aan u te kunnen leveren

  • Contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer);

2. Om ons bedrijf, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden en voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden

  • Algemene gegevens die (automatisch) geregistreerd worden wanneer u gebruik maakt van onze website en/of app (cookies, cookie ID’s, IP-adressen, apparaat-ID’s en -types, domeinen, browsertypes, taalinstellingen, besturingssystemen, specifieke software voor o.a. webtoepassingen, systeeminstellingen, data, tijden, landen, tijdzones, web beacons, tags, oproepstatussen, netwerktoegangen, opslaginformatie, accu-informatie). Meer informatie hierover vindt u onder het kopje “Cookies en tracking via website en/of appgebruik”;
  • Gegevens over gebruiksgedrag die (automatisch) geregistreerd worden wanneer u gebruik maakt van onze website en/of app (gegevens m.b.t. interactie met deze website/apps, verwijzende URL’s, klikgedrag, herhaalbezoek en -gebruik, tijd gespendeerd op de website/app). Meer informatie hierover vindt u onder het kopje “Cookies en tracking via website en/of appgebruik”.

Bepaalde bijzondere persoonsgegevens met een sensitieve status zoals religie, etniciteit, afkomst, politieke voorkeur en gegevens over fysieke (persoons)eigenschappen zoals oogkleur, lengte, gewicht etc., worden niet door Quince Solutions B.V. opgeslagen en/of verwerkt.

HULPMIDDELEN om te beheren welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze producten/diensten, apps en websites vraagt Quince Solutions B.V. toestemming voor het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens, indien wettelijk vereist. Dit zal gebeuren via opt-in. Bovendien is de gegevensverzameling onderhevig aan de standaardmachtigen van uw apparaat en aanvullende hulpmiddelen beschikbaar via uw browser, apparaat, andere programma’s en apps, en uw persoonlijke instellingen.

WAAROM en HOE gebruiken we uw persoonsgegevens?

Zoals beschreven onder het kopje “Welke persoonsgegevens verzamelen we wanneer?” verzamelt Quince Solutions B.V. diverse persoonsgegevens voor diverse doeleinden, onderverdeeld in vier categorieën. Hieronder valt de uitvoering van haar verplichtingen, en als Quince Solutions B.V. een gerechtvaardigd belang heeft voor de uitvoering van haar producten en/of diensten. Gegevens voor secundaire doeleinden worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor de gebruiker expliciet toestemming heeft verleend. Elke categorie wordt hieronder beschreven.

1. Om producten en diensten aan u te kunnen leveren
Wanneer u producten en/of diensten afneemt van Quince Solutions B.V. zullen uitsluitend gegevens noodzakelijk voor de levering hiervan worden verwerkt (genoemd in de eerste categorie onder het kopje “Welke persoonsgegevens verzamelen we wanneer?”).

2. Om de functies van websites en apps te garanderen
Wanneer u een persoonlijk account op de website en/of app van Quince Solutions B.V. heeft, worden de gegevens binnen onder deze categorie uitsluitend ter ondersteuning van deze functionaliteit(en) beheerd. Dit geldt ook wanneer de gebruiker zelfstandig informatie plaatst en/of uitwisselt op één of meer van onze websites. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje “Cookies en tracking via website en/of appgebruik”.

3. Promotionele doeleinden: het delen van informatie over onze producten, diensten en evenementen
Indien u Quince Solutions B.V. toestemming gegeven heeft voor het gebruik van uw gegevens voor promotionele doeleinden kunt u informatie ontvangen in de vorm van nieuwsbrieven, aanbiedingen, serviceberichten en één of meer elektronische boodschappen. Ook kan er gericht een aanbieding gedaan worden via e-mail, mits u heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan.

4. Om ons bedrijf, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden en voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden
Quince Solutions B.V. kan gegevens in deze categorie gebruiken voor algemene analyses ter beheer, analyse, onderhoud, optimalisatie en beveiliging van haar producten/diensten. Hiernaast kunnen deze gegevens ook gebruikt worden voor strategische analyses en rapportages. Bovendien kunnen onze servers, bij bezoek aan onze website en/of app, ook (automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data en tijden. Meer hierover onder het kopje “Cookies en tracking via website- en/of appgebruik”.

DELEN van uw persoonsgegevens

Naast Quince Solutions B.V. en de hieronder vermelde derde partijen hebben alleen personen die geautoriseerd zijn om persoonsgegevens te beveiligen, te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot deze gegevens.

• Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij expliciet hieronder aangegeven. Quince Solutions B.V. heeft met deze partij(en) een overeenkomst gesloten waardoor de privacy en beveiliging van de gegevens gewaarborgd blijft.

Quince Solutions B.V. deelt persoonsgegevens met de volgende partijen:
Naam                        Dienst
Google Analytics        Analysedienst van gegevens
Firebase Analytics     Analysedienst van gegevens
HotJar                      Analysedienst van gegevens

BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens

Quince Solutions B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking waaronder:

• Versleuteling en beveiliging
Ingevulde formulieren worden opgeslagen op de WordPress servers:
https://en.support.wordpress.com/security/

• Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet gedeeld met derde buitenlandse partijen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.

• Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden bewaard voor de periode dat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden. Deze gegevens worden bewaard voor maximaal 2 jaar. In het geval dat er langere wettelijk langere bewaartermijnen zijn vastgesteld, dan gelden deze termijnen.

Uw RECHTEN met betrekking tot uw persoonsgegevens

Al onze gebruikers hebben het recht van inzage, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u contact opnemen met Quince Solutions B.V. via e-mail, telefoon of per post (zie het kopje “Contact met Quince Solutions B.V. m.b.t. het privacybeleid”).

KINDEREN

Kinderen onder de wettelijke leeftijdsgrens volgens lokale regelgeving mogen geen gebruik maken van de website en/of zich registreren voor onze apps, zonder de toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

COOKIES en tracking via website- en/of appgebruik

• Hoe worden uw gegevens (automatisch) verzameld
Indien u gebruik maakt van onze website en/of app verzamelt Quince Solutions B.V. automatisch gegevens van uw browser, die gegevens over o.a. uw apparaat, software, locatie en uw surfgedrag kan bevatten. Hiervoor gebruikt Quince Solutions B.V. verschillende methodes, zoals cookies. U vindt een volledige lijst van de gegevens die verzameld kunnen worden onder het kopje “Welke persoonsgegevens verzamelen we wanneer?”.

• Verzameling van uw gegevens door derden
Quince Solutions B.V. maakt op haar website en/of app gebruik van plug-ins en widgets van derde partijen. Deze partijen verzamelen uw gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser, de verwerking hiervan is onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

De derde partijen die gegevens verzamelen via onze website en/of app zijn:
Naam           URL naar privacybeleid derde partij:
Youtube        https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Vimeo           https://vimeo.com/privacy
Facebook      https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

• Soorten cookies en functionaliteit
Quince Solutions B.V. gebruikt cookies en pixeltags om het gebruik van onze websites en/of app te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze gebruikers. Dit stelt ons in staat om diensten te leveren en uw online-ervaring te verbeteren. Ook gebruikt Quince Solutions B.V. cookies en pixeltags om gegevens over het verkeer en interactie met de websites te verzamelen, om zo statistische wijze trends vast te stellen en zo websites en apps verder te verbeteren. Quince Solutions B.V. gebruikt over het algemeen drie categorieën cookies:

  • Functionele cookies. Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website en zijn daarom altijd ingeschakeld. Hierdoor wordt u herinnerd wanneer u op onze website surft binnen één of meerdere sessies. Ze zijn helpen bij de beveiliging en zijn bovendien nodig voor het naleven van de regelgeving. Ook houden ze uw winkelwagentje bij en zorgen ervoor dat het check-out proces mogelijk is.
  • Prestatie. Met behulp van deze cookies kan Quince Solutions B.V. het gebruik van de website volgen en zo de functionaliteit ervan verbeteren. Deze cookies kunnen ervoor zorgen dat de website sneller laadt en onthouden de sitevoorkeuren zoals u deze ingesteld heeft. Indien u deze cookies weigert kan de website langzamer laden.

Mocht u op zoek zijn naar een compleet overzicht van elke partij die zich toegang verschaft tot enige gegevens via cookies (al dan niet via onze website), kunt u een daarvoor bestemde browser plug-in installeren.

Websites en apps van Quince Solutions B.V. gebruiken samen met producten en diensten van derden

Onze website en/of app staan u toe deze samen met een groot aantal andere digitale producten en/of diensten te combineren, zoals bijvoorbeeld activiteiten-trackers van derden, sociale media, streaming-diensten en eventuele andere diensten. Als u ervoor kiest om uw persoonlijke account te verbinden met een dienst van een derde partij worden de gegevens die u daarmee met hen deelt onderdeel van hun privacybeleid.

Quince Solutions B.V. kan op haar website en/of app met links naar websites en/of apps van derde partijen verwijzen. Dit is puur bedoeld voor uw gemak of voor uw informatie. Deze externe websites en/of apps zijn doorgaans niet in het beheer van Quince Solutions B.V. en hebben daarom hun eigen privacybeleid. Uiteraard spant Quince Solutions B.V. zich in om naar betrouwbare en veilige websites en/of apps te linken, maar omdat het om externe partijen gaat waar doorgaans geen (privacy)overeenkomst mee aangegaan is, is Quince Solutions B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud (content) op de externe website en/of app alsmede het privacybeleid van de betreffende derde partij.

WIJZIGINGEN in ons privacybeleid

Zowel de wettelijke voorschriften m.b.t. privacy als onze praktijken voor gegevensverzameling en -verwerking veranderen in de loop van de tijd. U kunt de laatste versie op onze website en/of app vinden, inclusief het versienummer en wanneer deze voor het laatst gewijzigd is. Dit is versie 2.0, gedateerd op 08 februari 2019.

CONTACT met Quince Solutions B.V. m.b.t. het privacybeleid

Al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid en onze privacypraktijken zijn welkom. Indien u feedback wenst te geven, vragen of problemen hebt, of uw gebruik wil maken van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Quince Solutions B.V. via:

Telefoon: +31 (0)20 347 1000
Bezoekadres: Quince Solutions B.V., Assumburg 73, Amsterdam
Postadres: Quince Solutions B.V., Assumburg 73, 1081 GB, Amsterdam
E-mail: privacy@quince.nl

Indien u contact met ons opneemt met een klacht over ons privacybeleid zal Quince Solutions B.V. er zorg voor dragen dat deze zo tijdig en effectief mogelijk opgelost wordt. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont.